Herfølgehallen er stadig et lokal forankret samlingspunkt for områdets borgere/sportsudøvere i alle aldre.

Herfølgehallen

Sikkerheden i Herfølgehallen er optimal og i overensstemmelse med myndighedernes krav samt optimale forhold for brugerne i forbindelse med ophold og aktiviteter i hallerne eller aktiviteter i selskabslokalet

 

  

 

 

 

Herfølgehallen - Virksomhedsplan

Herfølgehallen blev bygget i 1990-91 på initiativ af Herfølge Gymnastikforening, Sædder Idrætsforening, Herfølge boldklub og Herfølge Erhvervsforening der repræsenterede over 2000 aktive idrætsudøvere i den sydlige del af Køge kommune.

Læs mere

Sidste nyt

Retningslinjer i Herfølgehallen: • Dansekurser afvikles med minimum 10 minutter imellem hver lektion. • Pauser er tilladt, hvis man holder afstand i overensstemmelse med gældende regler om afstand. • Der må ikke foretages skift af dansepartnere i pardans. • Der skal være 2 meter imellem dansende par • Rengøring af kontaktpunkter mellem danseholdene bør følge de generelle retningslinjer om rengøring. Derudover særlige retningslinjer for fitness (i regi af foreninger, fitnesscentre og lign.) • Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle regler om afstand kan overholdes. Det sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2. • Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler. • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt. • Der sikres en meters afstand mellem borde og stole i caféområder. • Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning. • Ekstra rengøring: Der foretages ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner. • Desinfektion mellem aktiviteter: Ved redskaber og maskiner desinficeres kontaktflader mellem hver benyttelse. Anbefalinger og retningslinjer ifm. badmintontræning i hallen Badminton Danmarks særlige anbefalinger til genåbning af badmintonsporten pr. d. 8. juni. 2020. (Denne seddel vil løbende blive skiftet ud med de nyeste anbefalinger) Regeringens grænser og anbefalinger for indendørs forsamlinger skal altid overholdes i hallen. Klubben skal overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger til god hygiejne og rengøring. Deltagerantallet skal tilpasses de aktuelle halfaciliteter. Vi anbefaler, at der kun er adgang for spillere, træner og klubleder til opsyn. o Forældre eller pårørende, som ikke bestrider en officiel funktion i klubben, har IKKE adgang til hallen i denne periode Vi anbefaler, at regeringens krav om afstand altid overholdes. Hvis der er min. 1 m afstand mellem banerne, så kan der spilles double samtidig på alle baner, ellers anbefaler vi, at man spiller skiftevis double på bane 1, single på bane 2 osv. Vi anbefaler At klubben overholder alle de særlige anbefalinger til hygiejne, rengøring, udluftning, afstand mv. At du skal være omklædt hjemmefra i denne periode, ellers kan du ikke være med i dag At du stiller din taske med god afstand til de nærmeste tasker. Gerne minimum 2 meter. At du medbringer egne drikkevarer, men undlader at medbringe snack o. lign. til træning. At du respekterer at hallens fællesarealer er lukkede i denne periode, respekter afspærringsbånd. At du skal bruge håndsprit i dispenser ved banen løbende. At du skal gå hjem med det samme, hvis du får symptomer i løbet af træningen på smitte/ forkølelse/influenza eller lignende. At du holder god afstand (spiller og spiller imellem samt spiller og træner imellem). At du kun spiller double med din samme faste makker til hver træning i denne periode. At du minimerer kontakt med nettet og andet materiale på og udenfor banen og minimer gerne sidebytte. At du bruger engangshandsker og/eller sprit i forbindelse med banefejning og rengøring. At du minimerer anvendelsen af klubbens toiletforhold. Badmintonbolden Man spritter ofte hænderne af også i pauser/ophold i en kamp/træning. Man genbruger ikke en brugt bold i næste kamp. o Alle brugte bolde kasseres i ’skraldespande med poser’ efter brug af spillere på en bane. Man spiller kun med sin egen ketsjer. Man bruger sin ketsjer og afleverer således bolden uden berøring mellem dueller. Din alder Vi anbefaler, at alle segmenterer aldersgrupperne og helt undgå overlap eller sammenblanding af børn og voksne. Vi anbefaler, at der etableres forskudt træning på alle træninger i hallen, så spillere på vej til og fra træning ikke mødes i hallen. Vi anbefaler, at personer over 65 år og personer i risikogruppen for alvorlige corona-sygdomsforløb følger myndighedernes særlige anbefalinger for aldersgruppen, hvis man genoptager sin badmintontræning på nuværende tidspunkt. De danske håndboldforeninger og trænere har den sidste tid måttet nøjes med udendørs træning med restriktioner på grund af den omfattende nedlukning af det danske samfund. Mange trænere har arbejdet kreativt med gode løsninger på sand og græs, og der er grund til at rose vores trænere for det stykke foreningsarbejde, der er blevet udført den sidste periode, blandt andet med hjælp fra de træningsforslag og programmer som DGI håndbold og DHF og ikke mindst mange dygtige trænere har delt flittigt på nettet. Men den yderligere genåbning, som partierne lørdag aften er blevet enige om, betyder alligevel, at vi med stor begejstring kan konstatere, at der snart må spilles håndbold indendørs igen. Det må dog forudses, at håndbolden stadig vil være underlagt flere af de samme restriktioner som ved den udendørs træning omkring afstand, hygiejne og afspritning. De nærmere detaljer om dette vil blive forhandlet på plads i de nærmeste dage – og vi opfordrer derfor til, at disse nærmere anvisninger afventes. Ligeledes må det forudses, at der også skal afventes aftaler med kommunerne, inden hallerne kan åbne for idrætsaktiviteter. Personalet skal have tid til at forberede hallerne på ”invasionen” af længselsfulde spillere, og mange foreninger har nok heller ikke en helt konkret timefordeling på plads på grund af den lange pause. Derfor skal man ikke forvente, at man allerede fra på mandag kan rykke ind i hallerne igen. Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold kommer med en fælles udmelding, når retningslinjerne er på plads. I DGI håndbold og DHF vil vi dog gerne allerede nu gerne sætte fokus på, at man ud over de særlige retningslinjer for håndbolden, der meldes ud snarest, også følger de generelle anvisninger fra sundhedsmyndighederne og politiet. De væsentligste er, at der maximalt må samles 50 personer, og at spillere og trænere skal blive hjemme, hvis de er i risikogruppen eller har symptomer, der giver mistanke om, at de er smittet med Covid-19. Retningslinjerne forudsætter også, at man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Det er fortsat et fælles ansvar at sikre, at spredningen af coronasmitte kan holdes under kontrol, så samfundet kan opretholde en tilstand, der minder mere og mere om det, vi kender fra før smittespredningen. Fokus på den gode, fysiske opstart Et meget vigtigt perspektiv i opstarten af håndbolden er også hensynet til spillernes fysiske tilstand. Efter flere måneder uden håndboldtræning opfordrer vi til, at man ikke farer for hårdt frem, men fokuserer på en kontinuerlig opbygning af træningsmængden. En forsigtig opstart handler både om at sikre, at vi ikke spreder unødig smitte, men også om at vi tager vare på vores spillere og sikrer, at de ikke får overbelastningsskader.

Læs mere